Sequence Schematic Diagram
Plant DNA pMON25496 flanking P-Os.Act1
Complete Sequence [Design PCR Primers]    
1AATCGATCCA AAATCGCGAC TGAAATGGTG GAAGAAAGAG AGAACAGAGA
51GCCTCACGTT TCCAGGGTGA AGTATCAGAG GATTTACCGC CCATGCCTTT
101TATGGAGACA AGAAGGGGAG GAGGTAAACA GATCAGCATC AGCGCTCGAA
151AGTTTCGTCA AAGGATGCGG AACTGTTTCC AGCCGCCGTC GCCATTCGGC
201CAGACTCCTC CTCTCTCGGC ATGAGCCGAT CTTTTCTCTG GCATTTCCAA
251CCCTAGAGAC GTGCGTCCCT GGTGGGCTGC TCGGCCAGCA AGCCTTGTAG
301CGGCCCACGC GTGGTACCAA GCTTGATATC CCTAGGGCGG CCGCGTTAAC
351AAGCTTACTC GAGGTCATTC ATATGCTTGA GAAGAGAGTC GGGATAGTCC
401AAAATAAAAC AAAGGTAAGA TTACCGGTCA AAAGTGAAAA CATCAGTTAA
451AAGGTGTATA AAGTAAAATA TCGGTAATAA AAGGTGGCCC AAAGTGAA
Sequence Illustration
1-304    Plant DNA
305-349    pMON25496 flanking
350-498    P-Os.Act1
Ref from GenBank
|    CS176091    ||    AX342368    |
Reference +Add New Reference
Comments +Add Comments